جلسه هم اندیشی مدیران کل بانوان با خانه مطبوعات
جلسه هم اندیشی مدیران کل بانوان با خانه مطبوعات
 ناهید پرویزپور در جلسه هم اندیشی مدیران کل بانوان با خانه مطبوعات

🔶میزان مشارکت زنان در همه عرصه ها یکی از مولفه های  توسعه یافتگی کشورهاست .
🔶 زنان توانسته اند با کسب  آموزش و مهارت به خود باوری برسند اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم.
 
🔶رسانه ها با محوریت خانه مطبوعات نقش تعیین کننده ای در هدایت افکار عمومی دارند.
🔶رسانه هم در عرصه عمومی (قانونگذاری )و هم در عرصه خصوصی(خانواده )می تواند با نگاه فراجنسیتی جنبه های اجتماعی مسائل زنان و تاثیرات آن بر جامعه پردازش کند.
🔶خانه مطبوعات باید اتاق فکر تحلیل مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه باشد و مهمترین مکان برای راهبری اهالی رسانه به سمت تولید محتوا در مسائل اجتماعی و سیاسی باشد .
🔶بسیاری از رفتارهای اجتماعی افراد در طولانی مدت تحت تاثیر آموزش های مستقیم و غیر مستقیم رسانه است

🔶خانه مطبوعات به حوزه زنان بیشتر توجه کند تا بهتر دیده شوند.
 
🔶نگاه رسانه به زنان  نبایدصرفا  محدود و  معطوف به حوزه آسیب های اجتماعی و نقش قربانی در صفحات حوادث محدود باشد .
🔶عدالت جنسیتی می طلبد که با نگاه نهاد گرایانه ،  به زنان بعنوان عناصر تاثیر گذار در جامعه انسانی توجه شود .
🔶 زنان شاخص بیشتر معرفی شوند و تجربیات زیسته آنان بعنوان الگو معرفی گردد.
🔶نقش رسانه در تحکیم بنیاد خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی انکار ناپذیر است .
🔶 خبرنگاران زن با مدیران بانو تعامل بیشتری داشته باشند.
  بدون شک تعاملات سازنده  نقش مهمی در آشنایی جامعه با توانمندیهای زنان دارد.
تاریخ:
1399/03/26
تعداد بازدید:
27
منبع:
Powered by DorsaPortal