ناهيد پرويزپور مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري : زنان عاملان پرورش و رشد نيروي كار در جامعه هستند
بازديد از كارگاههاي اموزشي توان افزايي سازمانهاي مردم نهاد
ناهيد پرويزپور مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري : زنان عاملان پرورش و رشد نيروي كار در جامعه هستند
مشاغل خانگي نقش مهمي در احياي برخي هنرها و صنايع دستي خانگي دارند.
با توجه به اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد داخلي سياست دولت بستر سازي جهت توسعه مشاغل خانگي است و اين سياستي مثبت در حوزه اشتغال است .
مشاغل خانگي بين مسئوليت خانوادگي زنان و اشتغال انان توازن ايجاد ميكند.
حضور و مشاركت اعضاي خانواده در تامين معيشت زندگي باعث استحكام بيشتر خانواده و تقويت روحيه همكاري در بين انهاست .
حمايت معاونت زنان رياست جمهوري در برگزاري كارگاههاي اموزشي توان افزايي سازمانهاي مردم نهاد در حوزه كسب و كار قابل تقدير است
تاریخ:
1398/10/29
تعداد بازدید:
475
منبع:
Powered by DorsaPortal