1247
1
اطلاعات كارشناسان

ایمیل

شماره تماس

سمت

نام و نام خانوادگی

Banovan201@gmail.com

33191140

معاون دفتر امور بانوان و خانواده

خاتون چاغروند

Banovan201@gmail.com

33191224

کارشناس دفتر امور بانوان و خانواده

فاطمه گودرزی

Banovan201@gmail.com

33191210

کارشناس دفتر دفتر امور بانوان و خانواده

مریم ملکی صادقی

Banovan201@gmail.com

33191236

کارشناس دفتر امور بانوان و خانواده

زینب نادمی

1399/05/23
Powered by DorsaPortal