دفتر امور خانواده و بانوان
ناهيدپرويزپور مديركل اموربانوان و خانواده استانداري در جلسه هم‌انديشي بانوان فرهنگ يار ترافيك
ناهيدپرويزپور مديركل اموربانوان و خانواده استانداري در جلسه هم‌انديشي بانوان فرهنگ يار ترافيك كارگاه آموزشي
ناهيدپرويزپور مديركل اموربانوان و خانواده استانداري در جلسه هم‌انديشي بانوان فرهنگ يار ترافيك گفت:

استفاده از ظرفيت زنان در نهادينه كردن فرهنگ‌ترافيك مي تواند به حل معضل تصادفات ترافيكي كمك كند.
وي تاكيد كرد: توانمندسازي زنان و استفاده از ظرفيت آنان در ترويج و ارتقاء فرهنگ ايمني و ترافيك ، در كاهش تصادفات و سوانح رانندگي موثر است
پرويزپور گفت: با همكاري راهنمايي و رانندگي و مشاركت بانوان علاقه مند طرح بانوان فرهنگ يار ترافيك در استان اجرايي خواهد شد .
مديركل اموربانوان استانداري لرستان با تاكيد بر اينكه متاسفانه در سوانح رانندگي بيشترين آسيب را زنان و كودكان متحمل مي‌شوند گفت:
در فاز اول طرح بانوان شاغل دستگاههاي اجرايي و در فاز دوم بانوان خانه دار آموزش هاي لازم را دريافت خواهند كرد.
1398/10/11
Powered by DorsaPortal