دفتر امور خانواده و بانوان
مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري در مراسم جشنواره ورزشي ويژه بانوان به مناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس
مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري در مراسم جشنواره ورزشي ويژه  بانوان به مناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس جشنواره ورزشي بانوان
مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري در مراسم جشنواره ورزشي ويژه بانوان به مناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس
حضور موثر زنان در دوران پسا جنگ و در طول چهار دهه از عمر انقلاب به اشكال مختلف سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي ، اقتصادي و ورزشي بروز و ظهور پيدا كرده است .
امروز اقتصاد و معيشت مردم مهمترين مساله كشور است و زنان در اين مقطع وظيفه سنگيني همچون دوران جنگ دارند ؛ بانوان در دو عرصه اموزشي و فرهنگي بعنوان مديران خانواده و مربي فرزندان ميتوانند به اقتصاد كشور و رونق توليد ملي كمك كنند

نگاه ويژه به تربيت فرهنگي زنان و هدايت آنان براي حمايت و خريد كالاي ايراني عامل مهمي در رونق توليد است . اين كه زنان پاي در جهاد اقتصادي بگذارند و خود نيز در خانواده جهادگران اقتصادي تربيت كنند نيازمند برنامه هاي آموزشي و تربيتي هدفمند است .
كه بايد در برنامه ريزي ها مورد توجه قرار گيرد .‌
1398/07/06
Powered by DorsaPortal