دفتر امور خانواده و بانوان
ناهيد پرويزپور مديركل بانوان و امور خانواده استانداري لرستان در گفتگو با بلوطستان خبر داد:
ناهيد پرويزپور مديركل بانوان و امور خانواده استانداري لرستان در گفتگو با بلوطستان خبر داد: سهم بانوان در پست هاي مديريتي
رتبه هفتم لرستان در استفاده از ظرفيت هاي بانوان در مناصب مديريتي
حضور 74زن در مناصب مديريتي لرستان
نگاه بسيار مثبت استاندار لرستان در استفاده از ظرفيت هاي زنان

مديركل بانوان و امور خانواده استانداري لرستان گفت : استان لرستان در بخش استفاده از ظرفيت هاي زنان در حوزه هاي مديريتي در جايگاه هفتم كشور قرار دارد . ناهيد پرويزپور در گفتگو با بلوطستان افزود: لرستان پس از استان هاي بوشهر ، گيلان ، چهارمحال بختياري ، هرمزگان ، البرز و سمنان رتبه هفتم كشور در بخش استفاده از بانوان در حوزه هاي مديريتي را به خود اختصاص داده است .
وي با بيان اينكه ميزان استفاده از بانوان لرستاني در مناصب مديريتي 15 درصد بوده است ،گفت: استان بوشهر با 18/4درصد در صدر اين استان ها قرار دارد و درصد استفاده از بانوان در حوزه هاي مديريتي بين لرستان و سمنان به طور مشترك 15درصد است .
پرويز پور اظهار كرد: مجموع بانواني كه در مناصب مديريتي لرستان حضور دارند 74نفر هستند كه از اين تعداد ، استان داراي 5 مديركل زن ، 24 معاون مديركل دستگاههاي اجرايي ، 21 روساي اداري شهرستاني ، يك مدير كل ستادي زن در استانداري ، يك بانوي سرپرست فرمانداري ، 6 معاون فرماندار زن ، يك بخشدار زن ، دو بانوي معاون مديركل ستادي ، و 3 بانوي روساي گروه در استانداري هستند.
مديركل بانوان و امور خانواده استانداري لرستان با بيان اينكه نگاه استاندار لرستان در استفاده از ظرفيت زنان در حوزه هاي مديريتي بسيار مثبت بوده است ، تصريح كرد: دكتر خادمي در استفاده از بانوان با ظرفيت و شاخص در حوزه مديريتي تاكيد دارند و خوشبختانه با همين نگاه مثبت ما شاهد استفاده از بانوان در مناصب اداري و مديريتي بوده ايم .
وي بيان كرد: دولت موظف است تا پايان برنامه ششم توسعه سهم 30درصدي زنان را در حوزه هاي مديريتي محقق كند و در همين راستا دكتر خادمي تاكيد دارند در انتصاب زنان به مولفه هايي چون شايسته سالاري و تخصص گرايي و همسويي با سياست هاي دولت توجه جدي شود.
پرويزپور عنوان كرد: سهم 30 درصدي يك برنامه مثبت براي شناسايي ظرفيت هاي بانوان و نشان دادن پتانسيل هاي آنها در حوزه مديريتي است و ما هم تاكيد داريم در كنار استفاده زنان از سهم 30 درصدي شرايطي فراهم شود تا زنان ظرفيت هاي خود را نشان دهند.
وي با بيان اينكه ما صرفآ به دنبال پر كردن صرف سهميه زنان در عرصه مديريتي نيستيم ، گفت: نگاه ما نيز اين است كه زنان توانمند همسو با دولت در مديريت ها بكار گرفته شوند اما كيفي سازي عملكرد زنان در حوزه هاي مديريتي زماني محقق خواهد شد كه اجازه ورود زنان به مناصب مديريتي داده شود تا با كسب تجربه ، كارايي و بهره وري شان در مسئوليت ها افزايش پيدا كند
1398/06/17
Powered by DorsaPortal