دفتر امور خانواده و بانوان
پرويزپور مديركل بانوان استانداري لرستان : حضور بانوان در فعاليت‌هاي سياسي افزايش يافته است
پرويزپور مديركل بانوان استانداري لرستان :  حضور بانوان در فعاليت‌هاي سياسي افزايش يافته است مجمع مشورتي بانوان شوراي شهر استان
پرويزپور مديركل بانوان استانداري لرستان :

حضور بانوان در فعاليت‌هاي سياسي افزايش يافته است

دولت تدبير و اميد در استفاده از زنان در بخش ‌هاي مختلف از جمله فرمانداران ‌، معاونين استاندار ، بخشداران و مديران مياني شاخص مشاركت سياسي زنان را ارتقا بخشيد اما هنوز تا رسيدن به مطلوب فاصله داريم.
انتخابات سال جاري فرصت خوبي است تا زنان با تكيه بر دانش و استعدادهاي خود وارد عرصه‌هاي رقابت انتخابات شوند.

در انتخابات مجلس فقط سه درصد از شركت كنندگان در انتخابات زن بودند اما در مجلس دهم با ايجاد فضاي باز سياسي و بستر سازي مشاركت سياسي براي زنان شاهد 11/5 درصد بوديم.
انتظار مي‌رود در انتخابات 98 آمار زنان ثبت نام كننده افزايش چشمگيري داشته باشد.
1398/03/21
Powered by DorsaPortal